Skip to content

Ochrona Danych Osobowych RODO

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, poniżej przedstawiamy niezbędne informacje, z których dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922) a po 25 maja 2018 r. w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest ALL-MIT AUTOMOBILE ANDRZEJ FABISIAK , 06-500 MŁAWA UL. GRANICZNA 8.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy).

3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. 

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane to okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących
ALL-MIT AUTOMOBILE ANDRZEJ FABISIAK , 06-500 MŁAWA UL. GRANICZNA 8.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

6. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przechowywane będą do czasu jej odwołania.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Państwu możliwość skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Z poważaniem,
ALL-MIT AUTOMOBILE ANDRZEJ FABISIAK,
06-500 MŁAWA UL. GRANICZNA 8
ANDRZEJ FABISIAK – właściciel